II WOJEWÓDZKA KONFERENCJA POD TYTUŁEM „MIŁOŚĆ NIE JEDNO MA IMIĘ” - 08.10.2017 r.

 -

   W dniu 6 października 2017r. Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz uczestniczył na II Wojewódzkiej Konferencji pod tytułem „Miłość nie jedno ma imię”, nad którą objął Honorowy Patronat wraz z Zachodniopomorskim  Kuratorium  Oświaty.    
 Konferencja odbyła się w Nowogardzkim Domu Kultury, której organizatorem była Dyrektor Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin w Nowogardzie – p. Irena Juszczyk przy współudziale Stowarzyszenia „Akademia w stronę marzeń”.
 Konferencję zorganizowano w ramach realizacji zadania publicznego -  Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność  lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2015 r., poz.  618, 788 i 905) ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przy Urzędzie Marszałkowskim. Całość zadania uzupełniło prowadzenie warsztatów przez poradnie, mające na celu wspomagać dzieci, młodzież i ich rodziny odpowiednio do  potrzeb rozwojowych, emocjonalnych  oraz możliwości psychofizycznych.   
  Po uroczystym otwarciu przedstawiono w formie wykładów wielorakie aspekty miłości przez zaproszonych prelegentów, uzupełnione  występami artystycznymi.
  Serdeczne podziękowania Starosty Goleniowskiego dla wszystkich jednostek oświatowych, które udzielają fachowej pomocy wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin przede wszystkim psychologiczno-pedagogicznej, a także wspomagania wychowawczego.