MINI MIASTECZKO ROWEROWE W ZSS W GOLENIOWIE - 09.10.2017 r.

 -

  Zespół Szkół Specjalnych otrzymał wsparcie finansowe na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań, składany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+"; Cel szczegółowy nr 2 – Kształtowania otwartości i budowania pozytywnego klimatu szkoły poprzez działania ułatwiające współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Tytuł projektu: „Mini miasteczko rowerowe miejscem kształtowania otwartości i pozytywnego klimatu w ZSS w Goleniowie”

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele aktywnie włączyli się w działania zaplanowane w projekcie. Rozpoczęły się pierwsze zajęcia ukierunkowane na naukę zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Rozpoczęło działalność koło rowerowe, gdzie uczniowie poznają aspekty prawne ruchu rowerowego oraz uczą się obowiązujących przepisów. Grupa uczniów wspomagana przez nauczycieli prężnie przygotowuje materiały i prezentacje. Pierwsze prace dotyczące wykonania i wyposażenia mini miasteczka rowerowego już zostały wykonane. Fotorelacja wkrótce!

Informacja ZSS w Goleniów.