POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU - 06.10.2017 r.

 -

  W dniu 5 października 2017 roku Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz przewodniczył na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie.
 W trakcie spotkania omawiane były zagadnienia dotyczące m. in.: podsumowania akcji „Bezpieczne wakacje”, oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli za I półrocze 2017 roku wraz z bezpieczeństwem pieszych w okresie jesienno-zimowym. Omówiony został także projekt „Powiatowego programu ograniczenia przestępczości  i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2018-2020”.
  Biorąc pod uwagę omawianą tematykę stwierdzono, że wakacje minęły bezpiecznie bez większych zakłóceń i zdarzeń. W porównaniu z ubiegłym rokiem było zdecydowanie bezpieczniej, nie odnotowano na drogach żadnego wypadku śmiertelnego. Inwestycje drogowe prowadzone na terenie powiatu zostały na początku września zakończone, obecnie trwają prace nad zaplanowanymi inwestycjami na 2018 r.
  W trakcie dyskusji na temat bezpieczeństwa w powiecie Starosta Goleniowski zgłosił dwa wnioski dotyczące rozbudowy monitoringu na terenie miasta Nowogard oraz doświetlenie przejeść dla pieszych poprzez montaż ledowego oświetlenia tzw. „kocich oczek”.
 W dalszej tematyce przedstawiciele służb, straży i inspekcji oraz dyrektorzy Starostwa Powiatowego i PCPR wskazali, że porównując statystyki z ubiegłym rokiem pod względem zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli  są bardzo zbliżone. Zwrócono uwagę, że na terenie powiatu znacznie wzrosła liczba skarg, roszczeń ze strony mieszkańców, odnotowano dużo aresztowań i zatrzymań.
 Na zakończenie posiedzenia Starosta Tomasz Kulinicz podziękował wszystkim obecnym za wskazówki i wsparcie w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców.