POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU - 02.02.2018 r.

   Na posiedzeniu w dniu 31.01.2018 r. Zarząd Powiatu wysłuchał informacji przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Goleniowie na temat doniesień prasowych i podjętych działań naprawczych w związku z zaleceniami KNF i SSO. Jednocześnie p.o. Prezesa Zarządu Banku zapewniła, że depozyty Powiatu Goleniowskiego są bezpieczne na potwierdzenie, czego przedstawiła kształtowanie się współczynników płynności banku.