PROJEKT "NOWE MOŻLIWOŚCI" REALIZOWANY PRZEZ AWIS - 05.02.2018 r.

 -

 Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS wraz z partnerem Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki realizują  projekt pn. Nowe możliwości, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014  - 2020.
  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych.
  Do projektu zapraszamy osoby niepełnosprawne, bezrobotne (profil III), nieaktywne zawodowo, w wieku 18 - 64 lat, objęte wsparciem ośrodków pomocy społecznej, zamieszkałe na terenie powiatu goleniowskiego lub kamieńskiego.
  W ramach projektu oferujemy wsparcie psychologiczne i doradcze, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pomoc w znalezieniu pracy. Obecnie proponujemy następujące kierunki szkoleń:
- SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ,
- MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO,
- SPAWACZ MIG/MAG/TIG,
- KRAWCOWA / SZWACZKA,
- OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI,
- OPIEKUN OSOBY STARSZEJ, CHOREJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ.