Spotkania Komisji przed Sesją - 08.05.2018 r.

 -

  W dniach 7-8 maja 2018r. w budynku Starostwa odbyły się komisje Rady Powiatu poprzedzające XXVII Sesję Rady Powiatu w Goleniowie. Jako pierwsza spotkała się komisja spraw społecznych i oświaty, a dzień później połączone komisje budżetu i infrastruktury razem z komisją rewizyjną.
  Spotkanie radnych,  było konieczne ze względu na wypracowanie stanowiska w sprawie omówienia sprawozdań i opinii do Projektów Uchwał, przed czwartkową Sesją, której tematyka będzie dotyczyć m.in. sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowogardzie, dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz zadań publicznych z zakresu przebudowy i budowy dróg publicznych.