SPOTKANIE NOWOROCZNE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE - 01.02.2018 r.

 -

   W dniu 30 stycznia 2018 roku Starosta Goleniowski – Tomasz Kulinicz, Członek Zarządu Powiatu – Andrzej Siwy, Sekretarz Powiatu – Anna Stępień Buryszek, Krystyna Jaworska dyrektor PCPR uczestniczyli w spotkaniu noworocznym z pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie.
   Część oficjalna rozpoczęła się od przemówienia nowej dyrektor DPS Pani Igi Błażewicz, która przedstawiała plany i zadania na rok 2018. Spotkanie było również okazją do uroczystego pożegnania odchodzącej na emeryturę wieloletniej dyrektor placówki Lucyny Skałeckiej-Włodarczyk.
   Z tej okazji swoje przemówienie wygłosił Starosta Goleniowski, który złożył w imieniu władz powiatu podziękowania za wieloletnią pracę, postawę godną naśladowania i serce włożone w każdy czyn na rzecz Domu Pomocy Społecznej. Słowa uznania i szacunku wyrazili także pracownicy placówki. Oficjalna część uroczystości zakończyła się okolicznościowym tortem.