Szkolenie - "Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego" - 01.01.1970 r.

 

 

 

 

 

Dziś w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Goleniowie odbyła się narada szkoleniowa. Tematem spotkania było przygotowanie kart zadań operacyjnych do "Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego". Karta zawiera "Załącznik Funkcjonalny Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Goleniowskiego", który w kompleksowy sposób ujmuje najistotniejsze zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do właściwego zarządzania sytuacjami kryzysowymi na szczeblu powiatu.

Szkolenie prowadził Naczelnik Wydzaiłu Zarządzania Kryzysowego - Ryszard Faryniarz. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski, przedstawiciele Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy Policji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Powiatowy Insperktor Weterynarii.