Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie - 05.09.2017 r.

 -

    4 września 2017 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie.
  W uroczystości, oprócz uczniów, dyrekcji, grona pedagogicznego wzięli udział: Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego - Tomasz Stanisławski, przedstawiciel Zarządu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Goleniowie - Mariusz Walkowiak, a także Przewodnicząca Rady Rodziców -  Beata Witkowska.
   Tradycyjnie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskali najwyższą punktację oraz pasowanie uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia na ucznia w rzemiośle. W tym roku naukę w szkole rozpoczęło 300 uczniów, z czego w I Liceum Ogólnokształcącym - 84 uczniów w 3 klasach, Technikum Nr 1 -  143 uczniów w 5 klasach oraz w Branżowej Szkole I Stopnia - 73 uczniów w 3 klasach.
   Życzymy wszystkim uczniom wspaniałych wyników w nauce, a nauczycielom jak najwięcej zadowolenia z pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Informacja oraz zdjęcia Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie.