DROGA MIĘTNO - NOWOGARD JUŻ OTWARTA !!! - 08.09.2017 r.

 -
   W dniu 08 września 2017 roku w Miętnie odbył się uroczysty odbiór II etapu powiatowej inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Truskolas – Nowogard na odcinku Miętno – Nowogard”. 
  Oprócz Starosty Tomasza Kulinicza w odbiorze uczestniczyli: Jarosław Rzepa Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, członkowie Zarządu Powiatu, radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej, Burmistrzowie, Ks. Proboszcz - Ireneusz Kamionka, Sołtysi okolicznych sołectw: Glicka, Lestkowa, Miętna, Orzechowa, Orzesza i Wołowca oraz mieszkańcy.
  Jest to kolejna i nieostatnia inwestycja powiatu realizowana na terenie gminy Nowogard w 2017 roku. Zakres inwestycji obejmował budowę nowej nawierzchni drogi dwujezdniowej o długości 1,5 km, poprawę geometrii  oraz parametrów technicznych drogi i wykonanie zjazdów oraz skrzyżowań. Całość inwestycji to koszt ok. 1 milion 300 tysięcy złotych a wykonawcą była lokalna firma - PRD NOWOGARD S.A.
  Serdeczne podziękowania Starosty Tomasza Kulinicza dla Rady Powiatu w Goleniowie za decyzję oraz dla Wojewody, Marszałka i Rady Miejskiej w Nowogardzie  za wsparcie finansowe tej inwestycji.
   Wszystkim życzymy bezpiecznego użytkowania i dziękujemy wyrozumiałość i cierpliwość podczas budowy… Te drogi budujemy dla Was…