ZAKOŃCZONA INWESTYCJA W SOSW W NOWOGARDZIE - 13.09.2017 r.

 -

    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie uzyskał wsparcie finansowe na 2017r. w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+".
    W związku z powyższym od września 2017r. do grudnia 2017r realizowany będzie projekt pt. „Bezpieczna strefa gier kreatywnych podwórkowych i korytarzowych - pozytywny klimat w SOSW Nowogard”.
    Podstawą realizacji projektu było przygotowanie terenu szkolnego polegające na utwardzeniu nawierzchni kostką brukową. Naprzeciw potrzebom szkoły wyszedł organ prowadzący placówkę. Zarząd i Rada Powiatu Goleniowskiego pozytywnie ustosunkowały się i udzieliły wsparcia w wykonaniu inwestycji, czego rezultatem jest przygotowana nawierzchnia do rozpoczęcia realizacji projektu. Kolorowe i atrakcyjne gry kreatywne wymalowane specjalną farbą na podwórku i korytarzach szkolnych będą ogromną atrakcją dla wychowanków. Ponadto przyczynią się do kształtowania u nich otwartej, prospołecznej postawy poprzez wielokrotne i zbiorowe korzystanie z gier podczas przerw, na zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach popołudniowych w internacie, jako forma spędzania czasu wolnego ciekawie i aktywnie. Przygotowanie nawierzchni przebiegło szybko i sprawnie.

Informacja SOSW w Nowogardzie.