IV POWIATOWA RADA RYNKU PRACY - 28.03.2018 r.

 -

  W dniu 27.03.2018 r.  Starosta Goleniowski – Tomasz Kulinicz, jako przewodniczący rady otworzył IV posiedzenie I Kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy.   Tematyka posiedzenia dotyczyła przede wszystkim zatwierdzenie protokołu z III posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 18 grudnia 2017 roku, omówienia problematyki poradnictwa zawodowego w szkołach, omówienia rozszerzenia oferty edukacyjnej w Zespole Szkół nr 1w Goleniowie o nowe kierunki nauczania, a także o informacja stanie bezrobocia. Na zakończenie posiedzenia Starosta Tomasz Kulinicz podziękował wszystkim obecnym za wskazówki i wsparcie w prowadzeniu lokalnej polityki rynku pracy.