"GRUNT NA MEDAL" 2018 - 09.05.2018 r.

 -

  Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.,  przy współpracy z Marszałkami Województw i Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, rozpoczyna VIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2018. Konkurs jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne.
  Dzięki udziałowi w konkursie mają Państwo wyjątkową możliwość promocji gminy,powiatu i pozyskania nowych inwestycji. Najlepsze zgłoszone tereny będą, tak jak w poprzednich edycjach konkursu, rekomendowane przez PAIH S.A. inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce. Zwycięzcy konkursu będą też mogli używać logo „Grunt na medal” 2018 na wszystkich materiałach promocyjnych.

Zgłoszenia przyjmuje do dnia 4 czerwca 2018 r. Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów – pod adresem spalac@wzp.pl, mnarewicz@wzp.pl lub coi@wzp.pl.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.coi.wzp.pl oraz na www.paih.gov.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Informacja pochodzi z Zachodniopomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.