SZKOLENIE RODO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE - 09.05.2018 r.

 -

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie Pani Iga Błażewicz zorganizowała szkolenie dot.  RODO tj.: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które wchodzi w życie dnia 25 maja 2018r. – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Szkolenie obejmowało analizę przepisów i obowiązków placówek związanych z ochroną danych osobowych. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy jednostek Powiatu Goleniowskiego: Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie. Szkolenie prowadził Pan mec. Michał Skwira, który reprezentował Wydawnictwo Prawnicze Oficyna MM.