XIV Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych pod patronatem Starosty Goleniowskiego - 11.05.2018 r.

 -

  W środę 9 maja, w Zespole Szkół w Goleniowie odbył się XIV Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych pod patronatem Pana Tomasza Kulinicza Starosty Goleniowskiego.
 Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wejściem zespołów, w rytm marsza olimpijskiego oraz oficjalnym powitaniem dyrektora Zespołu Szkół w Goleniowie. W tym szczególnym dniu gościliśmy zespoły: OREWu z Goleniowa, Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi z Goleniowa, Zespołu Szkół z Nowego Czarnowa, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego z Nowogardu oraz zespoły reprezentujące gospodarzy. Nie zabrakło także gości, którym nie jest obojętny los naszych dzieci i od wielu lat wspierają tego rodzaju wydarzenia tj. Pana Tomasza Kulinicza Starostę Powiatu Goleniowskiego, mjr Roberta Pacholskiego reprezentującego Zakład Karny w Goleniowie oraz ppłk Edytę Gulbinowicz reprezentującą Zakład Karny w Nowogardzie.
  Część główną, treningową otworzył Starosta Powiatu Goleniowskiego – Pan Tomasz Kulinicz, gratulując hartu ducha i zagrzewając do dobrej sportowej zabawy. Dla uczestników przygotowano 9 torów przeszkód, nawiązujących do różnych dyscyplin sportowych. Przez ponad godzinę, 8 drużyn uczestniczących w XIV Dniu Treningowym, demonstrowało przy asyście wolontariuszy, swoje umiejętności fizyczne, sportowego ducha i siłę charakteru.    
  Za włożony wysiłek zespoły zostały nagrodzone pamiątkowymi medalami i pucharami ufundowanymi przez Pana Starostę, nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez GWiK sp. z o.o. oraz Zakłady Karne w Nowogardzie i Goleniowie. A chwilę zasłużonego odpoczynku umilił występ artystyczny w wykonaniu ucznia Łukasza Bębna ucznia Zespołu Szkół oraz słodki poczęstunek przygotowany tradycyjnie przez Piekarnię „Asprod” z Klinisk Wielkich.

Informacja oraz zdjęcia ZSS Goleniów.