Podsumowanie projektu -projekcja prezentacji pn. „Niemiecki staż- szanse na pracę masz” - 07.06.2018 r.

 -

   W dniu 14 maja 2018 r. w Nowogardzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty projektu finansowanego z programu POWER pn. Niemiecki staż-szanse na pracę masz. Spotkanie rozpoczęła koordynator projektu Jowita Pawlak omawiając rezultaty i zachęcając do udziału w podobnych wydarzeniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jowita Pawlak przedstawiła i omówiła w trakcie  prezentacji każdą z  czterech mobilności.
W tym wydarzeniu udział wzięli wszyscy uczniowie klas technicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.
  Działania te miały na celu upowszechnianie rezultatów i promocję tych działań w środowisku lokalnym.  Całość kosztów związanych z realizacją projektu pokrywane było z dofinansowania uzyskanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  Mamy nadzieję, iż w kolejnych latach uczniowie ZSP będą mieli możliwość skorzystania  z takich samych działań w ramach programu Erasmus +, w którym aplikujemy rok rocznie o środki.