II Wojewódzki Konkurs Szkół Branżowych I stopnia „ Odkryj swoje zmysły, poznaj swój talent” - 08.06.2018 r.

 -

    W dniu 6 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół w Goleniowie odbył się drugi Wojewódzki Konkurs Wiedzy i Umiejętności Gastronomicznych oraz Hotelarskich „Odkryj swoje zmysły, poznaj swój talent” pod honorowym patronatem Pana Tomasza Kulinicza Starosty Goleniowskiego. Organizatorem konkursu była Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół w Goleniowie. W konkursie wzięły udział szkoły zawodowe: z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Nowogardu, Pyrzyc, Polic oraz Zespołu Szkół z Goleniowa. Drużyny składały się z trzech uczniów kształcących się w zawodach- kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Celem głównym konkursu było poszerzenie wiadomości oraz umiejętności młodzieży w zakresie edukacji zawodowej w zawodach związanych z branżą gastronomiczną i hotelarską, zachęcanie do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej, a także rozwijanie zainteresowań uczniów i współpraca między szkołami kształcącymi w tych zawodach. Konkurs obejmował cztery konkurencje z zakresu gastronomiczno - hotelarskiego:   
•    kreatywne wykorzystanie warzyw i owoców, 
•    rozpoznawanie przypraw przy pomocy zmysłu węchu i smaku,
•    prawidłowe ułożenie zastawy stołowej,
•    test sprawdzający umiejętności gastronomiczno-hotelarskie.

  Wszyscy uczestnicy wykazali się dużymi umiejętnościami i kreatywnością, co podkreślało jury konkursu. Swoją obecnością konkurs zaszczycił Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz oraz Dyrektor Działu Technicznego GWiK sp.z o.o. – pan Dariusz Kozak.

Jury tegorocznego konkursu przewodniczył Wojciech Maciejewski – dyrektor Zespołu Szkół  w Goleniowie. Zwycięzcami konkursu ,,Odkryj swoje zmysły, poznaj swój talent” zostali:

I  miejsce -  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 z Polic,
II miejsce -  Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół z Goleniowa,
III miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Pyrzyc.

  Sponsorami nagród w konkursie były Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja. Konkurs dał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności uczniom, pokazał ścisły związek pomiędzy kształceniem teoretycznym a przygotowaniem zawodowym. Spotkanie między uczniami poszczególnych szkół oraz między nauczycielami było dobrym miejscem wymiany doświadczeń. Uczniom i opiekunom gratulujemy osiągniętych wyników i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu.