Starostwo Powiatowe w Goleniowie ogłasza nabór na staż - 29.06.2018 r.

 -

Starostwo Powiatowe w Goleniowie ogłasza nabór na staż w:

1. Wydziale Architektury i Budownictwa - wymagane wykształcenie minimum średnie budowlane lub architektoniczne.

2. Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - wymagane wykształcenie minimum średnie preferowane gospodarka nieruchomościami oraz prawo.

Prosimy o przesyłanie cv na adres e-mail kadry@powiat-goleniowski.pl ze wskazaniem, do którego z wydział kandydat aplikuje. Prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 8 lipca 2018 r.