WESPRZYJ INICJATYWĘ !! - 21.08.2018 r.

 -

   Stowarzyszenie "NASZE SZANSE" - w partnerstwie ze Specjalistyczną Poradnią Terapeutyczną Dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym z Nowogardu pragną zorganizować Konferencje naukową pt.”Człowiek jest powołany do wolności”.  Konferencja skierowana jest do środowiska lokalnego a przede wszystkim rodziców, nauczycieli, pedagogów oraz władz miejskich i powiatowych.

Konferencja odbędzie się 17.10.2018 r. w Nowogardzkim Domu Kultury.  Wstęp jest wolny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy.

Więcej informacji na stronie https://pomoctomoc.pzu.pl/node/296