Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi - 01.10.2018 r.

Starosta Goleniowski w oparciu o Uchwałę XXVIII/163/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Zobacz więcej.