Debata „Jak reagować w sytuacjach kryzysowych na terenie szkoły” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie - 30.10.2018 r.

 -

  25 października br. w  Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie odbyła się, zorganizowana we współpracy dyrektora ZS nr 1 w Goleniowie pani Małgorzaty Wojtysiak oraz Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie  pana insp. Krzysztofa Targońskiego debata społeczna „Jak reagować  w sytuacjach kryzysowych na terenie szkoły”. Spotkanie skierowane było do pedagogów, psychologów i wychowawców. W debacie udział wzięła również  reprezentująca Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – Dyrektor  Wydziału Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii pani Iwona Rydzkowska, Dyrektor  Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Goleniowie pani Renata Chomińska a także Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie pani Janina Mucek. W charakterze ekspertów debatę wspierali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych i ds. Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie. Podczas spotkania poruszane były kwestie związane min. z  problematyką z zakresu współpracy  pomiędzy szkołą, sądem i policją w sytuacjach kryzysowych, do których coraz częściej dochodzi na terenie współczesnej szkoły a także objęcia uczniów właściwym wsparciem psychologicznym w sytuacjach kryzysu.

Informacja oraz zdjęcia ZS1 Goleniów