Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie - jako Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym - 05.12.2018 r.

 -

  W tym roku szkolnym po raz drugi otrzymaliśmy ten tytuł. Certyfikat „Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym” przyznawany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus szkołom i placówkom edukacyjnym, które w ramach akcji „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” podjęły w swoim środowisku działania w zakresie upowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku. Warunkiem uzyskania certyfikatu był udział w działaniach organizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski w sposób wskazany przez organizatora oraz sporządzenie sprawozdania z działań podjętych na rzecz kształtowania postaw opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z dysfunkcją wzroku.

Informacja oraz zdjęcia ZS1 Goleniów