Uczniowie goleniowskiego liceum z wizytą na Uniwersytecie Szczecińskim - 01.01.1970 r.

 -

Zajęcia z fizyki w laboratorium radiospektroskopii i optoelektroniki.

 

 

W czwartek, 28 lutego 2013r. uczniowie klas matematyczno-fizyczno-informatycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Goleniowie, objętych patronatem Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z fizyki odbywających się na ich uczelni patronackiej.

W laboratorium radiospektroskopii dr inż. Marcin Olszewski (asystent w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego) zaprezentował uczniom goleniowskiego liceum możliwości jedynego w województwie spektrometru optycznego. Natomiast w laboratorium optoelektroniki uczniowie dowiedzieli się, czym jest i jak powstaje hologram oraz jakie warunki są do tego potrzebne. Ponadto młodzież liceum miała okazję zobaczyć w jaki sposób na specjalnej płytce naświetlonej wiązką lasera powstaje hologram. Samodzielne wykonywanie tego typu doświadczeń było niecodziennym wydarzeniem dla uczestniczących w zajęciach laboratoryjnych uczniów. Młodzież liceum miała również okazję zapoznania się z wieloma eksperymentami fizycznymi prezentowanymi na wystawie edukacyjnej „Eureka" w Szczecinie.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach laboratoryjnych, a także wykonując liczne eksperymenty fizyczne uczniowie klas matematyczno-fizyczno-informatycznych mają możliwość poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności, które są im niezbędne w dalszym kształceniu.

Informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie.