UROCZYSTE SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI PROJEKTÓW - 28.04.2018 r.

Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz  -

  W dniu 27 kwietnia 2018r. Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz uczestniczył w spotkaniu z uczniami klas IV z ZSP Nowogard, które odbyło się w Nowogardzie. Uczniowie klas IV ZSP Nowogard w zawodach technik logistyk, handlowiec ekonomista i hotelarstwa, uzyskali kwalifikacje do prowadzenia wózków jezdniowych oraz uprawnienia do wymiany butli gazowej  w ramach kursu zorganizowanego przez powiat goleniowski. Kurs został  sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Praktyczne umiejętności rynkowe wzrost zdolności zatrudnienia” , który jest częścią Kontraktu Samorządowego obejmującego również rozbudowę i remont Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-działanie 8.9RPO WZ .
  Uczniowie klas w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz technik informatyk również  uzyskali świadectwa kwalifikacyjne „uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku: eksploatacji” w ramach ww. projektu. Z tej okazji każdy uczestnik otrzymał z rąk Starosty Tomasza Kulinicza oraz koordynatora projektu Pani Jowity Pawlak świadectwa kwalifikacyjne.


 

 

   W tym samym dniu zostały wręczone świadectwa ukończenia kursu sprzedawcy uzyskane przez beneficjentów w ramach projektu  pn. "Nowe możliwości" z działania 7.2 RPO WZ, które wręczył Starosta Powiatu oraz Pan Tobiasz Lubczyński. Projekt był realizowany przez  Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS w partnerstwie z Powiatem Goleniowskim.