Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 06.10.2017 r.

Starosta Goleniowski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia w postaci własności nieruchomości położonej w obrębie eidencyjnym Dobrosławiec.

Pobierz dokument.