kwalifikacja wojskowa - 04.02.2015

W terminie od 1 marca do 26 marca 2018 r. z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy Powiatowa Komisja Lekarska w Goleniowie przeprowadzać będzie kwalifikację wojskową dla osób zamieszkałych na terenie powiatu goleniowskiego. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie się mieściła w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie, ul. Nowogardzka 2. 

W załączeniu obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego.