szkoły powiatu - 09.11.2017

W ramach działania 8.6  Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozasz-kolnych formach kształcenia zawodowego

Pobierz

REGULAMIN REKRUTACJI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Tytuł projektu: Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego.

Pobierz

Regulamin rekrutacji uczestników staży i kursów organizowanych w ramach projektu pn. „ Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia”

Pobierz