Umowa na wykonanie dokumentacji na remont drogi w Mostach - podpisana! - 27.07.2018 r.

 -

  Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz informuje, iż dokumentacja na remont odcinka drogi powiatowej w okolicach przedszkola, w miejscowości Mosty jest już realizowana. Modernizacja tej części drogi będzie polegać przede wszystkim na wymianie nawierzchni, co znacznie poprawi jej standard, który w obecnej chwili jest w złym stanie. Przed podpisaniem umowy odbyło się spotkanie konsultacyjne z wykonawcą dokumentacji, w którym uczestniczył Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz oraz Radna Powiatu w Goleniowie Beata Baryluk-Starczewska wnioskodawca wykonania remontu, którego celem było omówienie uwarunkowań związanych z realizacją zadania oraz rozwiązań projektowych i uwzględnienia ich w dokumentacji. Wykonawcą dokumentacji jest lokalna firma z Goleniowa - Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych Geomapa Michał Dutka. Celem nadrzędnym realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy dla kierowców, a także polepszenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych odcinka drogi objętego przebudową.