Prelekcja pt. „Jedz zdrowo, żyj zdrowo” w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie - 30.10.2018 r.

 -

  W dniu 26.10.2018r. w Zespole Szkół w Goleniowie odbyła się prelekcja pt. „Jedz zdrowo, żyj zdrowo”. W lekcji uczestniczyły klasy szkoły podstawowej IV-VIII. Celem głównym było zapoznanie uczniów z zasadami racjonalnego odżywiania się oraz kształtowanie umiejętności oceniania własnego sposobu żywienia. W trakcie prelekcji przedstawiona została ciekawa prezentacja, która ułatwiła uczestnikom zrozumienie podstawowych zasad odżywiania oraz wyjaśniła znaczenie składników pokarmowych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Uczniowie  bardzo aktywnie analizowała skład produktów spożywczych zapisany na opakowaniach tych produktów. Mieli możliwość wypowiedzenia się na temat własnych nawyków żywieniowych "Co jemy i do jakiego jedzenia jesteśmy namawiani?" oraz wymieniali potrawy i produkty zjadane najczęściej przez ich rodziny. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w prelekcji.

Informacja oraz zdjęcia ZSS Goleniów