II sesja Rady Powiatu Goleniowskiego - 18.12.2018 r.

 -

18 grudnia 2018 r.

W czwartek 18 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Goleniowie odbyła się druga w tej kadencji, a ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu.

Głównym punktem posiedzenia, oprócz podjęcia uchwał w sprawach m.in.: wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu usunietego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usuniętego pojazdu oraz uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Goleniowie na I półrocze 2019 roku, było zatwierdzenie projektu budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2019.

Przewodnicząca Rady Jolanta Jarlaczyńska złożyła wszystkim obecnym życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku.