Odbiór techniczny przeszklenia ściany hali gimnastycznej przy ul. Niepodległości 1 - 08.05.2019 r.

 -

Dokonano odbioru technicznego zadania pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1 polegająca na wymianie głównego przeszklenia z dociepleniem ściany sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ”. 

Zakres zadania obejmał m.in. demontaż i odtwożenie istniejącej instalacji odgromowej, ocieplenie styropianem i otynkowanie ściany, wykonanie nowych obróbek blacharskich i nowego orynnowania, wymianę stolarki okiennej oraz wymianę słupów głównych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1 mln zł. Wykonawcą jest Fabryka Okien Spectrum Sp. z o. o. ul. Ceramiczna 4 z Lublina.