ZAPROSZENIE do składania ofert - 17.07.2019 r.

 -

 

ZAPROSZENIE

do  składania ofert  
NA  SPRZEDAŻ  DREWNA

 

 

Starosta Goleniowski oferuje do sprzedaży:

 drewno opałowe gatunek sosna w ilości 16,18 m3 złożone na stosie o wymiarach:

- długość stosu 2,50 m,

- szerokość stosu 7,85 m,

- wysokość stosu 1,33 m.

Cena minimalna wynosi 1.620,00 zł.

Drewno zostanie sprzedane osobie, która zaproponuje największą kwotę.

Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2019 roku do godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 (II piętro pokój 202).

Do wynegocjowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.

Ww. drewno można oglądać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1500, w miejscu jego składowania tj. na terenie  Obwodu Drogowego w Goleniowie przy ul. Fabrycznej 25.

Nabywca drewna zobowiązany będzie do jego odbioru - własnym transportem z miejsca jego składowania - w terminie 7 dni od daty podpisania umowy sprzedaży drewna.   

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 202, II piętro) lub tel. (91) 471-02-38 w godzinach pracy urzędu. Osoba prowadząca sprawę Podinspektor Anna Kubiak.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna jest zamieszczone na stronie internetowej www.powiat-goleniowski.pl oraz tutaj