Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2019 - 16.10.2019 r.

 -

W dniu 15 października 2019 r. w Goleniowie odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Gospodarzami spotkania byli Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski oraz Wicestarosta Tomasz Kulinicz, wspierani przez Dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu Renatę Chomińską. W kameralnym, ale uroczystym spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Goleniowski oraz nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Starosty Goleniowskiego.

Nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Starosty Goleniowskiego:

1. Elżbieta Ceranka – wicedyrektor, nauczyciel wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Nowogardzie
2. Monika Sokołowska – nauczyciel języka polskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Nowogardzie
3. Monika Werner-Tomasikiewicz – nauczyciel języka niemieckiego w I Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie
4. Magdalena Wojciechowska – nauczyciel matematyki i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie
5. Justyna Szabat – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie
6. Ewa Staszak – wicedyrektor, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie
7. Lidia Osińska – nauczyciel gry na gitarze w Szkole Muzycznej I Stopnia w Goleniowie z Filią w Nowogardzie
8. Izabela Centała-Jasińska – pedagog w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie
9. Wioletta Mączkowska – wicedyrektor, nauczyciel doradca zawodowy w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie 
10. Magdalena Sawicka – nauczyciel fizyki, chemii i geografii w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie
11. Angelika Maeser-Falfura – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie
12. Małgorzata Wojtysiak – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie
13. Julia Mizgała – nauczyciel rehabilitant w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie
14. Anna Krawiec – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.