Podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Babigoszcz - Łoźnica - 04.11.2019 r.

 -

W dniu 04.11.2019 r., Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski oraz Członek Zarządu Powiatu Bogusław Zaborowski podpisali z przedstawicielami firmy STRABAG Sp. z o.o. umowę na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z Babigoszcz – Łoźnica od stacji kolejowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4133Z"– dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w Województwie Zachodniopomorskim. Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 4132 Z Babigoszcz – Łoźnica od stacji kolejowej do skrzyżowania z droga powiatową nr 4133 Z na odcinku 626,86 m. Zakres prac obejmuje:
- przebudowę drogi na odcinku 626,86 m,
- poszerzenie istniejące jezdni,
- przebudowa istniejącego skrzyżowania zwykłego DP 4132Z z DP nr 4133Z,
- przebudowa istniejących zjazdów,
- rozwiązania wysokościowe: korekta spadków podłużnych i poprzecznych,
 - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
 
Wartość umowy wynosi  979 530,38 zł./brutto.
Wartość umowy o dofinansowanie wynosi 771 942,14 zł/brutto (tj.  70% wydatków kwalifikowalnych ww. zadania).
Planowany termin zakończenia robót – 30 czerwca 2020 r.