Podpisanie umowy na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko-Dębice etap I" - 07.11.2019 r.

 -

 
  W dniu 07.11.2019 r., Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski oraz Członek Zarządu Powiatu Bogusław Zaborowski podpisali z przedstawicielami firmy EMULEX Kalinowski Sp. z o.o.  ul. Cz. Tańskiego 16, 73-102 Stargard umowę na zadanie pn.: "Przebudowa  odcinka drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko-Dębice etap I"– dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w Województwie Zachodniopomorskim.

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 4147Z wg. następującego kilometrażu:
- początek km 0+521,41
- koniec: km 0+941,41

Zakres prac obejmuje:

- przebudowę drogi na odcinku 420 m,
- remont zbieracza (przepustu drogowego) wraz z umocnieniem wlotu i wylotu,
- poszerzenie istniejące jezdni,
- przebudowa istniejącego skrzyżowania zwykłego DP 4132Z z DP nr 4133Z,
- przebudowa istniejącego zjazdu,
- rozwiązania wysokościowe: korekta spadków podłużnych i poprzecznych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wartość umowy wynosi  633 493,42 zł./brutto.
Wartość umowy o dofinansowanie wynosi 494 505,56 zł/brutto (tj.  70% wydatków kwalifikowalnych ww. zadania)
Planowany termin zakończenia robót – 30 czerwca 2020 r.