wersja dla słabowidzących

Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora - 23.07.2020 r.

 -

Nowy Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie

  W dniu 23 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie podczas którego Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski w imieniu Zarządu Powiatu Goleniowskiego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie Panu Michałowi Gryczowi.
  Pan Michał związany jest z Zespołem Szkół nr 1, gdzie uczy informatyki. Jego doświadczenie w pracy dydaktycznej i zaangażowanie w rozwój szkoły zostało docenione i od dnia 31 sierpnia br. będzie pełnił funkcję Dyrektora. Swoje obowiązki będzie pełnił do dnia powierzenia stanowiska nowemu dyrektorowi wyłonionemu w drodze konkursu, tj. do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
  Dotychczasowej dyrektor szkoły Pani Małgorzacie Wojtysiak, która będzie pełnić swoją funkcję do dnia 30 sierpnia, serdecznie dziękujemy za wiele lat pracy na tym trudnym i wymagającym stanowisku. Pani dyrektor będziemy jeszcze mieli okazję oficjalnie podziękować i podsumować wieloletnią współpracę, o czym napiszemy pod koniec sierpnia na naszej stronie.
  Jeszcze raz gratulujemy nowemu dyrektorowi i życzymy powodzenia oraz satysfakcji z pracy i podejmowanych wyzwań.