wersja dla słabowidzących

Wsparcie dla samorządów, sołectw i parafii z terenu powiatu goleniowskiego - "Granty sołeckie 2020" - 24.07.2020 r.

 -

   W dniu 23 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Goleniowie odbyło się podpisanie umów w ramach konkursu „Granty sołeckie 2020”. W podpisaniu umów uczestniczyli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Radny Województwa Zachodniopomorskiego Adam Fedeńczak, Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski oraz Burmistrzowie, Wójtowie i sołtysi z terenu powiatu goleniowskiego, które otrzymały dofinansowania. Wsparcie w ramach Programu otrzymało 5 gmin, 8 sołectw i 3 parafie z terenu powiatu goleniowskiego. Otrzymane środki to pula ponad 200 tys. zł, które zostaną przeznaczone na realizację grantów m.in. nowy kompleks rekreacyjny, miejsce postojowo-rekreacyjne dla rowerzystów korzystających ze szlaku rowerowego "Równina Nowogardzka", nowy drewniany amfiteatr pod sosnami, oraz na poprawę bazy sportowej i remonty zabytkowych obiektów. Sołectwa powiatu goleniowskiego, które otrzymały granty to:

Gmina Goleniów:
Kąty

Gmina Stepnica:
Bogusławie, Czarnocin

Gmina Przybiernów:
Rzystnowo

Gmina Maszewo:
Radzanek

Gmina Osina:
Krzywice, Redło, Kościuszki

  Natomiast dofinansowania na poprawę bazy sportowej otrzymają gminy: Goleniów, Nowogard, Osina, Stepnica.
 Celem projektów jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych, integracja społeczności wiejskiej oraz kultywowanie tradycji lokalnych i promocja lokalnych walorów, co przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocni ich więzi z miejscem zamieszkania. Realizacja projektów przyczyni się do promocji miejscowości, gminy i całego województwa.