wersja dla słabowidzących

Przebudowa drogi Niewiadowo – Żółwia Błoć - 18.09.2020 r.

 -

Inwestycja na drodze powiatowej.

Trwa inwestycja drogowa pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, etap III na odcinku Żółwia Błoć-Niewiadowo.

Przedmiotem zamówienia jest:

• wykonanie nowej konstrukcji jezdni - do kategorii ruch KR3,
• budowę zjazdów na nieruchomości przyległe,
• przebudowę istniejących przepustów,
• likwidację kolizji elektroenergetycznej.

Łączna długość przebudowanej drogi wyniesie 6,310 km.

Obecnie kładziona jest pierwsza warstwa asfaltu. Na drodze nadal ustawione są światła regulujące ruch. Planowany termin zakończenia robót wyznaczony jest na dzień 30 listopada 2020 r.

Wykonawca jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Nowogardu. Wartość zawartej umowy wynosi - 10 756 065,37 zł brutto. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w Województwie Zachodniopomorskim.

O poprzednim etapie remontu tej drogi pisaliśmy tutaj.