wersja dla słabowidzących

XVIII Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego - 24.09.2020 r.

 -

Dnia 24 września br. odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego. Sesja została przeprowadzona z zachowaniem dystansu miedzy uczestniczącymi w posiedzeniu.

Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji radni zatwierdzili informacje m.in. aktualnej sytuacji w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o., o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze oraz nt. przygotowania szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Goleniowski do roku szkolnego 2020/2021.

W dalszej części radni podjęli uchwały m.in. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz w sprawie zmiany kategorii dróg powiatowych.