wersja dla słabowidzących

Nagrody Starosty Goleniowskiego - 14.10.2020 r.

W dniu 14 października każdego roku obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku z powodu trwającej pandemii koronawirusa zrezygnowano niestety z przeprowadzenia uroczystych, powiatowych obchodów tego święta.

Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski dziękuje wszystkim nauczycielom za ich wymagającą pracę w tych trudnych obecnie czasach. Poniżej lista osób, które w tym roku otrzymały Nagrodę Starosty.

1. Renata Dobrowolska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie, nauczyciel informatyki i zajęć rozwijających kreatywność,
2. Katarzyna Szkup, I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz,
3. Agata Tarczykowska-Mikita, Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie, psycholog,
4. Paweł Tarała, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie z Filią w Nowogardzie, nauczyciel gry na skrzypcach,
5. Olesia Rudnicka, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie z Filią w Nowogardzie, nauczyciel gry na fortepianie,
6. Marcin Wolny, Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, nauczyciel wychowania fizycznego,
7. Małgorzata Paśko, Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie, pedagogo szkolny, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć rewalidacyjnych,
8. Ewa Łuczak, Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie, pedagog szkolny
9. Agnieszka Lis, Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie, nauczyciel języka polskiego
10. Elżbieta Szadkowska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie, pedagog,
11. Roman Rydz, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie z Filią w Nowogardzie, dyrektor.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.