wersja dla słabowidzących

Powiat Goleniowski pozyskuje środki finansowe ze źródeł zewnętrznych - 15.10.2020 r.

 -

Powiat Goleniowski od lat pozyskuje środki finansowe od instytucji i podmiotów zewnętrznych na realizację swoich zadań statutowych. Przybliżona kwota tych środków w latach 2018-2020 wyniosła ponad 3.000.000 zł.

W chwili obecnej Powiat Goleniowski realizuje cztery zadania z udziałem środków zewnętrznych. Są to:

1. „Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim „Czwarte piętro” w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina”, projekt partnerski z AWiS Nowogard, dofinansowanie: 195.176,11 zł, 

2. RPO 8.6 „Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie na rzecz intensyfikacji procesów kształcenia zawodowego realizowanych w dwóch, nowo utworzonych zawodach z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego”, dofinansowanie: 361.591,00 zł,

3. "Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego", dofinansowanie: 1.957.775,12 zł,

4. "Kompleksowy program wsparcia uczniów i nauczycieli dwóch kluczowych, dla rozwoju 8 Inteligentnej Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, kierunków kształcenia realizowanych w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie", partnerski z CUSD Nowogard, dofinansowanie: 252.000 zł. 

Na dzień 15 października 2020 roku zostało złożonych 7 nowych wniosków do różnych podmiotów o przyznanie kolejnych środków finansowych na łączną kwotę: 28.892.500 zł.
 
Do Wojewody Zachodniopomorskiego:

1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej byłego hotelu Cisy w Nowogardzie, dofinansowanie: 7.735.000 zł, 

2. Centrum zawodoznawcze doradczo-egzaminacyjne - rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej, dofinansowanie: 4.709.000 zł, 

3. Przebudowa i dostosowanie budynku na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Goleniowie, dofinansowanie: 4.300.000 zł, 

4. Przebudowa drogi nr 4101Z wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Kliniska Wielkie - Czarna Łąka i przebudowa przepustów, dofinansowanie: 8.100.000 zł, 

5. Modernizacja placówek oświatowych wraz z zastosowaniem fotowoltaiki - I LO w Nowogardzie oraz SOSW w Nowogard. Montaż wewnętrznych linii zasilających wraz z tablicami rozdzielczymi podłączonymi do źródła prądu z paneli fotowoltaicznych, dofinansowanie: 2.891.800 zł.
 
Do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

1. Bezpieczna Edukacja - Walka z COVID 19 w placówkach oświatowych, dofinansowanie: 289.100 zł.

Fundusze Norweskie, wniosek złożony wspólnie z Gminą Goleniów: 

1. Skuteczne fachowe doradztwo niezbędne ogniwo w procesie edukacyjno-zawodowym, dofinansowanie: 754.400 zł, 

2. Supervisor - doradca gabinet działań oraz sala szkoleniowa „modelowania przestrzennego”, dofinansowanie: 113.200 zł.

Zdjęcie: Kurs carvingu w ramach projektu "Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego".