wersja dla słabowidzących

XX sesja Rady Powiatu Goleniowskiego - 24.11.2020 r.

 -

23 listopada 2020 r.

Dnia 23 listopada br. odbyła się XX sesja Rady Powiatu Goleniowskiego. Sesja została przeprowadzona z zachowaniem dystansu miedzy uczestniczącymi w posiedzeniu.

Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji radni zatwierdzili informacje m.in. o aktualnej sytuacji w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. oraz o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Goleniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.

W dalszej części radni podjęli uchwały m.in. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a także w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2020 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2020 r.