wersja dla słabowidzących

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje o wolnym stanowisku pracy - Fizjoterapeuta - 27.11.2020 r.

 -

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 z filią przy ulicy Piłsudskiego 9 informuje, że poszukuje kandydata do pracy.

STANOWISKO PRACY:  FIZJOTERAPEUTA  

WYMAGANIA:  
- WYKSZTAŁCENIE: Kierunkowe- zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
- OBYWATELSTWO POLSKIE


MILE WIDZIANE - DOŚWIADCZENIE W PRACY NA PODOBNYM STANOWISKU

ZADANIA NA STANOWISKU:

 1. Prowadzenie terapii ruchem.
 2. Praca z powierzoną grupą mieszkańców z jednoczesnym obowiązkiem i odpowiedzialnością  za bezpieczeństwo powierzonej grupy.
 3. Opracowywanie i realizowanie rocznego i dziennego planu pracy oraz sporządzanie sprawozdań.
 4. Pomoc i czynna współpraca przy organizowaniu imprez dla mieszkańców.
 5. Wykonywanie zabiegów fizykalnych na podstawie zlecenia lekarskiego lub potrzeb wynikających ze stanu zdrowia mieszkańców.
 6. Prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegów.
 7. Bezpośredni nadzór nad realizacją zabiegów.
 8. Czynny udział w rewalidacji indywidualnej w zakresie programu ogólnego usprawnienia mieszkańców Domu po ustaleniu z lekarzem zakresu zabiegów i ćwiczeń.
 9. Ścisła współpraca pod względem fachowym z lekarzem.
 10. Bieżąca współpraca z zespołem terapeutyczno-opiekuńczym.
 11. Zastępowanie terapeuty prowadzącego sklepik w ramach terapii „Trening umiejętności   gospodarowania środkami finansowymi”, w razie jego usprawiedliwionej nieobecności.

OFERUJEMY:
1.    STABILNĄ PRACĘ W ZGRANYM ZESPOLE
2.    UMOWĘ O PRACĘ W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej rekrutacji”,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

MIEJSCE PRACY ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:   DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE 72-200 NOWOGARD, SMUŻYNY 2  Z FILIĄ PRZY. UL. PIŁSUDSKIEGO 9
Email: sekretariat@dom-pomocy.com.pl
Telefon: 91 3920825 lub 91 3920271

Osoba do kontaktu: Danilewska Małgorzata z-ca dyrektora ds. terapeutyczno – opiekuńczych
        tel. 91 39 20 271 w. 34
        Maruszewska Teresa kier. terapeutyczno – opiekuńczy tel. 91 39 20 271 w. 41

Na potrzeby rekrutacji wymagamy od Państwa podania danych zgodnych z Kodeksem Pracy - art. 221 § 1 k.p., jednak w przypadku gdybyście Państwo chcieli pozostawić więcej danych o sobie w tym np. numer telefonu lub adres email dla ułatwienia komunikacji albo chcielibyście dołączyć zdjęcie prosimy o dodanie w treści CV klauzuli zgody:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej rekrutacji”.

Jeśli chcecie aby Państwa CV było wykorzystane nie tylko do aktualnej rekrutacji, ale także do celów przyszłych rekrutacji proszę o zamieszczenie klauzuli:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów obecnie prowadzonej rekrutacji oraz rekrutacji  prowadzonych w przyszłości’.  

Dyrektor DPS w Nowogardzie jako Administrator danych osobowych informuje, że podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Dane osobowe kandydata są przetwarzane jedynie na wyłączne potrzeby Administratora w celu prowadzonej rekrutacji i nie będą przekazywane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w taki sam sposób w jaki dostarczyliście Państwo nam ta zgodę. Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie Administratora.„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej rekrutacji”.


…………………………………..
                Data i podpis„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów obecnie prowadzonej rekrutacji oraz rekrutacji  prowadzonych w przyszłości’.  


…………………………………..
                Data i podpis