wersja dla słabowidzących

Rozwój Elektromobilności Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2036 - 10.02.2021 r.

 -

Strategia.

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu odbyła się prezentacja Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2036.

Pojazdy o napędzie elektrycznym stały się rzeczywistością na polskich i europejskich drogach – stawia to przed jednostkami samorządów terytorialnych szereg wyzwań. Zaś uchwalona ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 908) konkretyzuje cele w tym zakresie, jakie będą konieczne do osiągnięcia przez organy władz lokalnych.

Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2036 jest odpowiedzią zarówno na rozwijający się rynek elektromobilności oraz paliw alternatywnych oraz na zadania, jakie postawiła przed samorządami ww. ustawa. Stanowi również reakcję na potrzebę zrównoważonego rozwoju rynku mobilności, ukierunkowanego na wykorzystanie pojazdów zeroemisyjnych w Polsce, a także prowadzoną politykę klimatyczno-transportową.

Zakres Strategii obejmuje w szczególności:
- ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych;
- ocenę oraz identyfikację źródeł emitorów zanieczyszczeń powietrza;
- charakterystykę aktualnego systemu transportowego i komunikacyjnego;
- opis aktualnego systemu energetycznego wraz z prognozą zapotrzebowania na energię elektryczną, gaz lub inne paliwa alternatywne;
- plan wdrożenia Strategii z uwzględnieniem jego monitorowania.

Rekomendacja 1: Zakup pojazdów elektrycznych przeznaczonych do użytkowania przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie i / lub jednostki podległe:
Ilość: 2
Maksymalny termin realizacji: 01.01.2022 r.

Rekomendacja 2: Zakup pojazdów elektrycznych przeznaczonych do użytkowania przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie i / lub jednostki podległe:
Ilość: 3
Maksymalny termin realizacji: 01.01.2025 r.

Rekomendacja 3: Pomimo faktu, iż na żadnej z gmin Powiatu Goleniowskiego nie ciąży ustawowy obowiązek wymiany floty na pojazdy elektryczne, Zespół Koordynujący ds. Rozwoju Elektromobilności funkcjonować może, jako ciało doradczo-informacyjne w tym zakresie względem samorządów gminnych, tym samym stwarzając lepsze warunki dla rozwoju gminnej elektromobilności.

Strategię opracowała firma Prozped Consulting Piotr Rozpędek ze Szczecina. Więcej o elektromobilności w powiecie goleniowskim napiszemy wkrótce.