wersja dla słabowidzących

Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną - 08.03.2021 r.

Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną -

Ogłaszamy konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną.
Konkurs jest adresowany do dzieci klas I-III.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału. Technika zdobienia jest dowolna.

Praca powinna być wykonana samodzielnie. Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę informacyjną z następującymi danymi: imię, nazwisko, klasa, wiek, nazwa szkoły, nr telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna.

Pisanki należy dostarczyć do 26.03.2021 r. do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie. Rozstrzygnięcie konkursu 30.03.2021 r. o godz 12.00. Na zwycięzców czekają nagrody.

Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.


Organizatorzy:

Katarzyna Jóźwiak, Magdalena Kaczyńska