wersja dla słabowidzących

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - 02.04.2021 r.

 -

Obchodzony 2 kwietnia.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska. W Polsce ludzi chorych na autyzm żyje około 400 tys., należą do grupy najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie.

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Personel i Mieszkańcy Domu również solidaryzują się z osobami z autyzmem i uczcili ten dzień organizując warsztaty plastyczne.

W tym dniu symbolem solidarności z osobami z autyzmem będzie kolor niebieski. Bądźmy solidarni z osobami z autyzmem!    

Informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy z DPS w Nowogardzie.