wersja dla słabowidzących

Grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie realizująca projekt ERASMUS+ - 13.07.2021 r.

Grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie realizująca projekt ERASMUS+ -

Przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

Grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie, realizująca projekt ERASMUS+, wzięła udział w końcowym spotkaniu ewaluacyjnym w biurze firmy organizującej ich pobyt we Włoszech – SISTEMA TURISMO, dnia 10 lipca. Celem spotkania było podsumowanie pobytu uczniów w Rimini, zrealizowanie ich stażów we włoskich firmach. Najpierw uczestnicy projektu wypełnili ankiety ewaluacyjne, których celem była ocena zdobytego podczas stażu doświadczenia zawodowego, czego się nauczyli, jakie umiejętności mogli wyćwiczyć/ nabyć, jak postrzegają włoski system pracy i jakie zadania zrealizowali. Następnie, uczniowie zostali ocenieni przez swoich opiekunów w miejscach praktyk w zakresie ich przygotowania do stażu, komunikatywności i zaangażowania w przydzielone zadania. Firma SISTEMA TURISMO jest partnerem szkół z całej Europy i jej celem jest umożliwienie praktyk zawodowych w różnych krajach europejskich i zapewnienie współpracy z opiekunami w miejscach odbywanych stażów. Uczniowie i nauczyciele podziękowali wszystkim pracownikom firmy goszczącej za wszelką pomoc, profesjonalną obsługę i zorganizowanie ich pobytu we Rimini. Wieczorem odbyła się pożegnalna kolacja w słynnej restauracji Bounty. A następnego dnia byliśmy już spakowani i gotowi do wyjazdu. Po długiej i męczącej podróży, wciąż uśmiechnięci i z pięknymi wspomnieniami, dotarliśmy do domu.

Staże zostały zorganizowane w ramach Projektu Unii Europejskiej ERASMUS+
„Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na europejskim rynku pracy”

A group of students from Zespół Szkół nr 1 in Goleniów participating in the ERASMUS+ project in Italy, took part in a final evaluation meeting at the Sistema Turismo Office on July 10th. Its aim was to sum up the students’ stay in Rimini, completing their traineeships at Italian companies. First, the project participants completed evaluation forms to assess their work experience gained during the internship for example what they had learnt, what they could practice, what it was like to work in Italy, what tasks they had completed. Next, they were assessed by their tutors at their work places  how well they had been prepared, communicative and involved in their work. The Sistema Turismo company is a partner of schools all over Europe and its aim is to provide work experience and cooperation with tutors at companies during an internship period. The students and the teachers thanked everyone at the host company for all the help, professional service and organising their stay in Rimini.
The final evening in Rimini was celebrated at the Bounty of Rimini, a famous restaurant and pizzeria with a delicious pizza and a good time spent together at one table. The next day we were already packed and ready to go home. After a long and exhausting journey, we got back home smiling, joking, with lots of beautiful memories.

ERASMUS+ „HIGH PROFESSIONAL QUALIFICATIONS – AS A CHANCE ON THE EUROPEAN LABOUR MARKET”.
Opiekunowie projektu: Izabela Dudziec, Małgorzata Szwarc.

Informacja oraz zdjęcia Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie