wersja dla słabowidzących

Zakończenie Projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie - 10.09.2021 r.

 -
Przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

1 września 2021 r. w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie oficjalnie zakończył się projekt Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na europejskim rynku pracy. Projekt został zrealizowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Tego dnia Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie uroczyście wręczył stażystom certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje podczas staży i potwierdzające udział w projekcie ERASMUS+.

Latem tego roku grupa 18 uczniów, kształcących się w zawodach technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk i technik logistyk, w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie, wyjechała na staże zawodowe do Rimini we Włoszech.

Do głównych celów projektu można zaliczyć:
1.    poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej,
2.    porównanie zdobytej wiedzy ze standardami europejskimi,
3.    podniesienie praktycznej znajomości języka angielskiego,
4.    rozwój osobisty w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej,
5.    otrzymanie m. in. certyfikatu Europass Mobilność potwierdzającego umiejętności i kwalifikacje zdobyte za granicą,
6.    wykorzystanie nabytych doświadczeń w procesie współpracy międzynarodowej i dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do wymogów europejskich.

W realizację projektu zaangażowani byli przede wszystkim pracownicy Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie: Izabela Dudziec i Małgorzata Szwarc oraz pracownicy Sistema Turismo – włoskiego partnera projektu.

Zdobyte doświadczenie w zagranicznych firmach pozwoli uczestnikom projektu odnaleźć się na europejskim rynku pracy. Wszyscy stażyści otrzymali również certyfikat Europass Mobilność – potwierdzający poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zdobytych za granicą oraz indywidualny wykaz osiągnięć wg systemu ECVET. Uzyskane certyfikaty nadają europejski charakter procesowi kształcenia w szkole i przyczyniają się do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy w Polsce, jak i w UE.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym. Szkoła zapewniła także uczniom podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie oraz kieszonkowe na czas stażu. Wszystko to zostało sfinansowane ze środków projektu.

Podczas pobytu we Włoszech uczniowie uczestniczyli także w 4 wycieczkach, m. in. do Wenecji, czy San Marino.

Mamy nadzieję, że kolejne projekty będą równie owocne i udane. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w projektach ERASMUS+ organizowanych przez szkołę. Na pewno jest to bezcenne doświadczenie otwierające nowe możliwości przed młodymi ludźmi.
 
Staże zostały zorganizowane w ramach Projektu Unii Europejskiej ERASMUS+
„Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na europejskim rynku pracy”

Opiekunowie projektu: Izabela Dudziec, Małgorzata Szwarc.

Informacja oraz zdjęcia: ZS nr 1 w Goleniowie