wersja dla słabowidzących

Nowe samochody dla osób niepełnosprawnych - 21.09.2021 r.

Nowe samochody dla osób niepełnosprawnych -

W dniu 20 września 2021 r. Starostowie Tomasz Stanisławski oraz Tomasz Kulinicz uczestniczyli w przekazaniu czterech samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych zakupionych w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III”. Przekazanie odbyło się na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie przy udziale przedstawicieli Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Zakupione samochody przeznaczone są do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie, osób z Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczo - Edukacyjnego w Goleniowie oraz pracowników ZAZ Goleniów, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Mamy nadzieję, że nowe pojazdy w pełni zabezpieczą potrzeby związane z przewozem osób, a także przyczyni się to także do poprawy bezpieczeństwa, komfortu i wygody podczas transportu.