wersja dla słabowidzących

"Neuroflow" - aktywny trening słuchowy w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie - 22.12.2021 r.


Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

Interaktywny  trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci  z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci  z grupy ryzyka tych zaburzeń od 6 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line  i jest dostępny na naszej platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w jednym z certyfikowanych ośrodków Neuroflow.

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudnosci do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może byc w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Dla kogo jest przeznaczony?
 
Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie. Czy dzieci te nie uważają na lekcjach, nie chcą słuchać i rozumieć tego, co przekazują im nauczyciele? Czy też u części z nich występują rzeczywiste trudności ze słyszeniem i komunikowaniem się?

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:
•    w skupieniu uwagi,
•    w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych,
•    z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
•    z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
•    prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
•    często sprawia wrażenie nieobecnego,
•    chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy,
wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Zgłoś się do nas i umów się na profesjonalną diagnozę. Telefon 913920743 lub 798725287

Informacja oraz zdjęcia: Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna  Dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie, Ul.3-go Maja 44, 72-200 Nowogard.